2016-08-03

oktatás

Nemzeti alapanterv: VIZUÁLIS KULTÚRA

ALAPELVEK, CÉLOK

“A vizuális kultúra tanításának célja: hozzásegíteni a tanulókat a látható világ jelenségei, valamint a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azon képességek, készségek fejlesztése, ismeretek átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A műveltségterület nem csupán a hagyományos képző- és iparművészettel foglalkozik, hanem magában foglalja a vizuális jelenségek, közlések köznapi formáit is, például a tömegkommunikáció vizuális megjelenéseit, az új, elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségeket és az épített környezetet is. Mivel a vizuális kultúra részterületei a képzőművészet, a vizuális kommunikáció, illetve a tárgy- és környezetkultúra a különböző életkorokban, sőt személyenként is eltérő mértékben képesek kifejteni motiváló hatásukat, illetve különböző képességek fejlesztésére alkalmasak, fokozott lehetőség nyílik a differenciálásra. A tantárgy elsődleges célja nem a művészeti képzés, így a művészet nem célja, hanem eszköze a vizuális nevelésnek. A vizuális kultúra hatékony tanítása meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít a többi műveltségi terület oktatásához, és hatással van azok fejlesztési lehetőségeire is.” (forrás: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról)


Kedves Diákjaim! Kedves Szülők! Kedves Kollégáim!

Az alábbiakban a művészetek és a vizuális kultúra tanórák rendjéről, a szükséges felszerelésekről és az értékelés lehetséges módjairól teszek közzé tájékoztatást.

vizuális kultúra 5.

vizuális kultúra 6.

vizuális kultúra 7.

vizuális kultúra 8.

vizuális kultúra 9. (gimnázium)

vizuális kultúra és művészetek 10. (gimnázium)

művészetek 11. (gimnázium)

művészetek 12. (gimnázium, Hipersuli)

művészetek 12. (szakközépiskola)

2017. augusztus 31.