tanár

PEDAGÓGUS ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁBAN, FELNŐTTKÉPZÉSBEN

MESTERPEDAGÓGUS

20 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezem. Vizuális kultúra, alakrajz, művészettörténet, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyakat tanítok.

SZAKTANÁCSADÓ

Tervezőgrafikusként, tanárként, tantárgygondozó szaktanácsadóként is felelősséget érzek a vizualitással történő nevelés színvonalának emeléséért, igény szerint segítem kollégáim munkáját.

köznevelési szakértő

Szakterületem az alap- és középfokú oktatásban a vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, művészetek és művészettörténet tantárgyak területén a pedagógiai értékelés.

HIPERSULI OKTATÓ

2015 óta innovatív pedagógusként részt veszek a Telenor Hipersuli programjában. Küldetésünk, hogy a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztésével eredményesebb legyen a tanulás.

FÓKUSZBAN A DIGITÁLIS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS

"Saját környezetemben, a mindennapokat látva tudom, hogy meg kell változtatnunk a mobil eszközök iskolai használatára vonatkozó korábbi hozzáállásunkat, szabályainkat. Szükséges, hogy minél hasznosabban építsük be az IKT adta lehetőségeket a tanulási folyamatokba. Innovációm célja, hogy a módszertani kultúra korszerűsítésével javítsam tanítványaim teljesítményét.

Az okoseszközök használata a nevelésben hatalmas lehetőség a pedagógusok számára, melynek alkalmazása hamarosan, egészen biztosan mindennapi elvárás lesz. A diákok motiválásában fontos szerepe van az olyan készülékek, kütyük használatának, melyeknek jelenléte a mindennapokban számukra teljesen megszokott. Az audiovizuális szemléltetések, interaktív feladatok alkalmazása szükségszerű, javítja a tanulói attitűdöt, fokozza a motivációt. Jól használható a kulcskompetenciák fejlesztésében. Segít megértetni a diákokkal a körülöttünk lévő világ interdiszciplináris mivoltát, segít elmosni a tantárgyak közötti éles határokat." (MK)

VIZUÁLIS..COOL..TÚRA

Egy innovatív szemléletű pedagógustól elvárható saját honlap működtetése. Ez azért fontos a számomra, mert így összegezhetem grafikai és pedagógiai tevékenységemet. Már korábban elérhetővé tettem "vizuális..cool..túra" című honlapomat, ahol tanítványaim a közös tanórai munkánkhoz és az otthoni felkészüléshez kaphattak segítséget.

grafikus

1997 óta

Megbízásaimat mindig ügyfeleimmel szorosan együttműködve, konstruktívan végzem.

Minden munkafolyamatban – az inspirációtól a munka lezárásáig – legalább három grafikai tervet kínálok.

Szükség szerint irányítom a nyomdai munkálatokat.

Korábbi munkáim között szerepel logótervezés, grafikai arculat tervezése, egyedi kiadványok tervezése, illusztráció készítése, egyedi emléklapok, elismerő oklevelek, meghívók tervezése, címkék, egyedi honlaparculat tervezése…

Mottóm: … A KEVESEBB … TÖBB!

MUNKÁIM

TERVEZŐ MUNKÁM KIEMELT TERÜLETEI
Uploaded image

LOGÓTERVEZÉS

Kodolányi János Főiskola
A 2000-es évek elején terveztem a Kodolányi János Főiskola logóját és további arculati elemeit. Első ránézésre sokan észre sem veszik, hogy az embléma a tudás fájának egy levelét szimbolizálja, mely egyben a sajátos betűtípussal megjelenített intézménynévnek a kezdőbetűit is rejti, … immár 15 éve.
Uploaded image

ILLUSZTRÁCIÓK

Drog Enciklopédia
Ez elmúlt években több alkalommal volt módom kiadványok illusztrációit elkészíteni. Az egyik első ilyen munkám volt az akkor még igen hézagosan feldolgozott témában készülő, hiánypótló digitális enciklopédia munkálataiban való részvétel.
Uploaded image

KIADVÁNYTERVEZÉS

IAAF
Számos különleges alakú leporellót, egyedi meghívót, üdvözlőlapokat, egyéb arculati elemeket (levélpapír, boríték, névjegy), egyedi elismerő oklevelet terveztem.
Uploaded image

HONLAPTERVEZÉS

BMÁIKI, DTH honlap
Napjainkban érdeklődésem középpontjában honlapok egyedi vizuális arculatának megtervezése áll.

FAVORITOK

IDÉZETEK KEDVENCEIMTŐL

Friss

HÍREIM, ÚJDONSÁGOK

Új honlap a Bálintsuli számára

olvass tovább

Szakmai anyag a POK oldalán

olvass tovább

Mintaértékű projekt

olvass tovább